KARIÉRA

architekt Ing. Bc. Miloslav Krůpa

Ing. arch. et Ing. Miloslav Krůpa

- narozen 23. 6. 1980 ve Valašském Meziříčí

- architekt a projektant pozemních staveb

- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT č. 1005877

VZDĚLÁNÍ:

SPŠ Stavební ve Valašském Meziříčí

VUT v Brně, Fakulta stavební, obor pozemní stavby

VUT v Brně, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

2006 – 2008
Atelier SIMONA Group, s.r.o., asistent projekce architekta (řešení interiérů staveb: návrhů nábytku, obkladů, osvětlení, atp.)

2008 – 2010

Atelier WIK, s.r.o., projektant, architekt  (navrhování a projektování pozemních staveb)

2010 – dosud

Atelier Krůpa (samostatný projektant a architekt)